Изпрати запитване

Цели и мисия

Цели:

Целите на дружеството са свързани с развитието на бранда ИНТЕРПРЕД и налагането му като цялостен управленски модел за успешното управление на бизнес сгради, предлагане на висококачествени услуги съгласно стандартите на WTCA и споделяне на натрупания опит през годините.

Мисия:

Мисията на дружеството е да осигурява максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите за предоставяне на комфортна офис среда, безопасност и устойчивост при ползването на пакета от бизнес услуги; да допринася за развитие на екосистема за обмен на професионални знания, както и културно и социално сътрудничество в различни области на живота; да насърчава съзнателното отношение към околната среда и мерките за постигане на енергийна ефективност чрез професионално управление на сградния фонд; и да продължава своя принос в усъвършенстването на бизнес услугите в България.

Социална ангажираност:

ИНТЕРПРЕД-СТЦ София АД подкрепя провеждането на конференции, изложения, семинари и каузи, които приема като ключови за развитието на бизнеса и обществото. Подкрепата на предприемачески инициативи, културни и социални събития също е част от ангажираността на дружеството.
 

ИНТЕРПРЕД - БОЯНА

ИНТЕРПРЕД - БОЯНА

София, Манастирски ливади - Изток пк. 1404, ул. "Спас Соколов" 7
Виж на картата Контакти LinkedIn