Изпрати запитване

Налагане на противоепидемиологични мерки

16мар

Уважаеми посетители,

На основание чл. 63, ал. 5 от Закона за здравето и във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за налагане на противоепидемиологични мерки се преустановяват посещенията достъпът на граждани /външни лица/ в търговските обекти. Интерпред  - Световен търговски център София АД е предприело мерки за изпълнение на заповедта. Като наемодател на търговски, офис площи и конферентни зали, Интерпред  - Световен търговски център София АД  е предоставило на трети лица ползването на помещения, които могат да се определят като търговски обекти и които попадат в обхвата на Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Решението за осигуряването или преустановяването на достъпа на граждани до тези обекти, е на техните ползватели. Интерпред  - Световен търговски център София АД не носи отговорност за отменени или за потвърдени мероприятия в обектите, намиращи се в сградите на Интерпред  - Световен търговски център София АД, които са мероприятия са предвидени за провеждане в предоставени на трети лица помещения.

ИНТЕРПРЕД - БОЯНА

ИНТЕРПРЕД - БОЯНА

София, Манастирски ливади - Изток пк. 1404, ул. "Спас Соколов" 7
Виж на картата Контакти LinkedIn